Доилни системи

Фирма „АГРО ФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е официален представител на полската компания „POLANES“, предлагаща оборудване за изграждане на централни млекопроводи и доилни зали.

Авангардните доилни системи на „POLANES” са с висока степен на автоматизация, което повишава ефективността и хигиената на доенето, облекчава труда на хората и подобрява комфорта на животните. Разнообразните технически решения са съобразени с различните нужди и възможности на животновъдите.

kompas2Разработения от „POLANES” доилен пост „KOMPAS 500” е перфектно оборудване за доилната зала. Той позволява да се проверява добитото мляко от всяка крава, има опция за преддоилна стимулация, която да се стартира от дояча. Всеки доилен пост е оборудван с цилиндър, позволяващ автоматично сваляне на апарата след приключване на доенето. Допълнително предимство на това решение е възможността за съвместяване със системата за мениджмънт на стадото „INFODEX”.

Автоматичните промивни системи „AQUARIUS” и „AQUATRONIC” свеждат до минимум човешкия фактор при поддържане хигиената на доилната система. Гъвкавите настройки позволяват персонално решение, съобразено с нуждите на всеки отделен клиент.

Система за мениджмънт на стадото INFODEX

„POLANES” предлага собствена система за мениджмънт на стадото „INFODEX”. С нея се улеснява контрола на стадото чрез събиране на информация за животното (млеконадой, хранене, лечение), сортиране и анализ на информацията, възможност за интегриране с допълнителни устройства като селекционни врати и хранителни станции.