Охладителна техника

Наш партньор е един от световните лидери в областта на млекоохладителните съоръжения с 50 години опит – белгийската компания “PACKO”. Предлагат богата гама от охладителни танкове в зависимост от капацитета, конструкцията и начина на охлаждане (директно или индиректно).

При директното охлаждане млякото се охлажда при пряк контакт с изпарителя. Благодарение на свободното изпаряване и доброто разбъркване на млякото получаваме оптимален топлообмен и бързо и безпроблемно охлаждане.

При индиректното охлаждане се използва ледена вода с температура 0,5-1 °С. Тази система осигурява по-бързо охлаждане на млякото, в сравнение със стандартния метод, без риск от замръзване и при използване на по-маломощни охладители.
Всички модели са оборудвани с програматор за измиване и дезинфекция. Като опции се предлагат система за директно измерване на количеството мляко и GSM известяване при проблем.