Електропастири

С оглед осигуряване на достатъчно пространство за движение на животните при свободно отглеждане, много от животновъдите използват съседни на обора пасища. За да се избегне изграждане на огради, които да ограничат площта, все повече се използват електропастири. Фирма “АГРО ФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предлага продуктите на немската компания “LISTER”. Голямото разнообразие от решения позволява гъвкавост при изграждане на инсталациите, съобразно условията и изискванията.